آکنه نوزادان را چگونه باید درمان کرد؟

آکنه نوزادان را چگونه باید درمان کرد؟

آکنه نوزادان آکنه یا جوشی است که بر روی پوست نوزادان ایجاد می شود. آکنه در کودک می تواند در هر نقطه بر روی صورت ایجاد شود، اما معمولا بر روی گونه ها، بینی و پیشانی بیشتر مشاهده می شود. آکنه نوزادان معمولا موقتی ولی در عین حال شایع است. لازم به ذکر است که برای… ادامه خواندن آکنه نوزادان را چگونه باید درمان کرد؟