کومدون چیست؟ چرا ایجاد می شود؟ و چگونه درمان خواهد شد؟

کومدون چیست؟ چرا ایجاد می شود؟ و چگونه درمان خواهد شد؟

کومدویی یا کومدون (PL)، اصطلاح پزشکی است که در مورد انواع خاصی از برجستگی های روی پوست، که در نتیجه یک منفذ مسدود شده ایجاد شده است، به کار برده می شود. منافذ می تواند تا حدودی یا به طور کامل مسدود شده باشد. در این صورت باعث شکل گیری نقاط سیاه یا برجستگی های سرسفید می… ادامه خواندن کومدون چیست؟ چرا ایجاد می شود؟ و چگونه درمان خواهد شد؟