اثرات جانبی تری سیلیکات منیزیم

اثرات جانبی تری سیلیکات منیزیم

اگر در معرض سوزش سر دل یا سوء هاضمه هستید، پزشک ممکن است درمان با آنتی اسیدهایی به نام تری سیلیکات منیزیم را توصیه کند. به طور معمول، تری سیلیکات منیزیم با آنتی اسید دیگری به نام هیدروکسید آلومینیوم که برای خنثی کردن اسید در معده استفاده می شود، مرتبط است. تری اسلیکات منیزیم به… ادامه خواندن اثرات جانبی تری سیلیکات منیزیم