پدیده سوموجی ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و درمان

پدیده سوموجی ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و درمان

پدیده سوموجی که به عنوان اثر بازتاب نیز شناخته می شود، در افراد مبتلا به دیابت رخ می دهد. هیپوگلیسمی یا قند خون پایین در اواخر صبح موجب تأثیر بازتوزیع بدن می شود و منجر به افزایش قند خون در صبح زود می شود. این پدیده که به عنوان اثر سوموجی شناخته شده است به… ادامه خواندن پدیده سوموجی ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و درمان