تاثیر احساسات منفی بر روی سلامت بدن (نقش این احساسات در بروز بیماری های جسمی و روحی)

تاثیر احساسات منفی بر روی سلامت بدن

احساس تنها یک کلمه زیبا نیست! این که ما چگونه فکر می کنیم و احساس می کنیم به طور مستقیم بر زندگیمان تاثیر می گذارد. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت در مورد تاثیر احساسات منفی بر روی سلامت بدن صحبت خواهیم کرد. در مفاهیم متعارف پزشکی می گویند که سلامت با سبک زندگی، ژنتیک… ادامه خواندن تاثیر احساسات منفی بر روی سلامت بدن (نقش این احساسات در بروز بیماری های جسمی و روحی)