حساسیت به دما یا احساس گرمی و سردی بیش از حد

حساسیت به دما یا احساس گرمی و سردی بیش از حد

حتما در اطراف خود افرادی را دیده اید که به گرما یا سرما و به طور کلی دمای محیط بیش از حد معمول حساس هستند. این موضوع، در صورت سابقه تاریخی مشکل محسوب نمی شود. اما اگر به تازگی دارای این حالت شده اید باید به دنبال حل آن و یافتن علت باشید. ساده ترین علل… ادامه خواندن حساسیت به دما یا احساس گرمی و سردی بیش از حد