آشنایی کلی با اختلالات سیستم ادراری (بیماری های ارولوژی)

آشنایی کلی با اختلالات سیستم ادراری (بیماری های ارولوژی)

اصطلاح “بیماری های ارولوژی” انواع مختلفی از بیماری ها را توصیف می کند که همگی آن ها مربوط به فرایند فیلتر کردن و حمل ادرار در بدن است. این بیماری ها می توانند بر مردان، زنان و کودکان در تمام سنین تاثیر بگذارند. اختلالات سیستم ادراری بخش های خاصی از بدن را تحت تاثیر خود قرار می… ادامه خواندن آشنایی کلی با اختلالات سیستم ادراری (بیماری های ارولوژی)