درباره اختلال تکلم بیشتر بدانید

درباره اختلال تکلم بیشتر بدانید

تلکم یکی از پیچیده ترین فعالیت های مغزی انسان است. به عنوان مثال، تنها برای گفتن حرف “آ” هفتاد و شش ماهیچه در بدن باید با هم همکاری و هماهنگی داشه باشند. پس مشخص است که چرا این عمل پیچیده گاها دچار اختلال می شود. اختلال تکلم یعنی مشکل در یافتن سریع کلمات مورد نیاز… ادامه خواندن درباره اختلال تکلم بیشتر بدانید