بیماری ازگود اشلاتر ؛ نشانه ها، عوامل خطر، روش های تشخیص و درمان این بیماری

بیماری ازگود اشلاتر ؛ نشانه ها، عوامل خطر، روش های تشخیص و درمان این بیماری

بیماری ازگود اشلاتر یکی از علل شایع درد زانو در کودکان و نوجوانان است. این بیماری به دلیل وجود التهابی که درست زیر زانو قرار دارد، ایجاد می شود. این ناحیه جایی است که در آن تاندون کاسه زانو به استخوان قلم پا (درشت نی) متصل می شود. این بیماری اغلب در طول دوره هایی… ادامه خواندن بیماری ازگود اشلاتر ؛ نشانه ها، عوامل خطر، روش های تشخیص و درمان این بیماری