معرفی داروی استرپتوکیناز Streptokinase

معرفی داروی استرپتوکیناز Streptokinase

استرپتوکیناز به زبان ساده دارویی برای درمان لخته شدن خون در رگ ها از طریق لیز کردن لخته خون است. استرپتوکیناز از خانواده داروهای ترومبولیتیک بوده و در درمان هیا فوریتی کاربرد دارد. ترومپوز شریان های کرونری، ترومپوز ورید عمقی و آمبولی ریه از مواردی است که با این دارو قبال درمان است. این دارو همچنین در… ادامه خواندن معرفی داروی استرپتوکیناز Streptokinase