مواد غذایی دارای فیبر جایگزین برنج

فیبر جایگزین برنج

برنج یک دانه چند منظوره است که مکمل بسیاری از غذاهاست. بنا به گفته کتاب “Wellness Foods A to Z” برنج غذای اصلی تقریبا نیمی از جمعیت جهان است. بر اساس اندازه دانه ها و نحوه پردازش آن، برنج در صدها نوع مختلف موجود می باشد. از دانه های کوتاه تا بلندتر و ریز خرد… ادامه خواندن مواد غذایی دارای فیبر جایگزین برنج