روش های غلبه بر تنهایی ناشی از فاصله اجتماعی که باید این روزها آن را رعایت کنیم

روش های غلبه بر تنهایی ناشی از فاصله اجتماعی

بر اساس نتایج مقاله ای که در سال ۲۰۱۷ توسط انجمن روانشناسی آمریکا در واشنگتن منتشر شده است؛ تنهایی ممکن است بیش از چاقی برای سلامت ما خطر داشته باشد و محققان حتی آسیب های احتمالی انزوای اجتماعی یا همان فاصله اجتماعی و تنهایی ناشی از آن را به آنچه که هنگام کشیدن ۱۵ نخ… ادامه خواندن روش های غلبه بر تنهایی ناشی از فاصله اجتماعی که باید این روزها آن را رعایت کنیم