انواع عفونت ویروسی به همراه روش های درمان و پیشگیری از آنها

انواع عفونت ویروسی

ویروس ها ذرات کوچکی از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) هستند که توسط یک لایه پروتئینی احاطه شده اند. برخی از ویروس ها پوششی از چربی دارند. آنها به تنهایی قادر به تولید مثل نیستند. ویروس ها برای زنده ماندن به ارگانیسم هایی که آلوده شده اند وابسته اند. ویروس ها از شهرت خیلی خوبی… ادامه خواندن انواع عفونت ویروسی به همراه روش های درمان و پیشگیری از آنها