نشانه ها و درمان های موثر بر روی اوریون

نشانه ها و درمان های موثر بر روی اوریون

اوریون یک بیماری مسری است که باعث تورم دردناک غدد پاروتید می شود. این بیماری  توسط یک ویروس و معمولا در کودکان و نوجوانان ایجاد می شود. اوریون بعد از طی شدن دوره درمان، بدون ایجاد عوارض از بین می رود. اما در موارد نادر ممکن است عوارض شدید از آن بر روی بدن ایجاد… ادامه خواندن نشانه ها و درمان های موثر بر روی اوریون