اپیدیدیمیت ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان

اپیدیدیمیت ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان

در پشت بیضه ها، یک لوله در هم پیچیده به نام اپیدیدیم وجود دارد. این لوله اسپرم را در خود ذخیره کرده و در صورت لزوم حمل می کند. این لوله، به مجرای خروجی و دیگر مجاری که وازدفران نام دارد، مرتبط است. اپیدیدیمیت یک مشکل جنسی در مردان است و زمانی رخ می دهد… ادامه خواندن اپیدیدیمیت ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان