فتق اپی گاستریک ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان

فتق اپی گاستریک ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان

فتق یک برآمدگی کوچک است که از بیرون زدگی بافت های داخلی بدن از عضله ایجاد می شود. اگر این برآمدگی در ناحیه شکم ایجاد شده باشد به آن فتق شکمی گفته می شود. فتق شکمی انواع مختلفی دارد. فتق اپی گاستریک یکی از انواع فتق شکمی است. مطالب این مقاله مجله پیام سلامت در… ادامه خواندن فتق اپی گاستریک ؛ علل، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان