بارداری خارج از محفظه رحمی

بارداری خارج از محفظه رحمی

بارداری  طبیعی به معنی رشد جنین در داخل رحم است اما بارداری نابجا و یا بارداری خارج از محفظه رحمی به بارداری گفته می شود که در آن سلول تخم که بعد از رشد تبدیل به جنین می شود، در محوطه رحم جایگزین نشود بلکه در محل هایی دیگر رشد کند. بارداری خارج از محفظه… ادامه خواندن بارداری خارج از محفظه رحمی