شما چه وقت می خواهید بچه دار شوید ؟

دکتر هومن خلیقی – دکتر محسن ایمانی مشاور کلینیک سلامت خانواده در گفتگو با سلامت در باره بهترین زمان بچه دار شدن می گوید … راستی، شما ازدواج کرده‌اید؟ چه مدتی است؟ بچه دار شده اید؟ نه؟ چرا؟ از زیر بار مسوولیت بچه‌داری فرار می‌کنید؟ وضع مالی خراب است؟ رابطه‌تان با همسرتان تاثیر گذاشته است؟… ادامه خواندن شما چه وقت می خواهید بچه دار شوید ؟