برآمدگی ته گلو به چه دلیل ایجاد می شود؟ (برآمدگی های سفید، قرمز، زرد و یا سیاه)

برآمدگی ته گلو به چه دلیل ایجاد می شود؟

برآمدگی ته گلو معمولا به این معنی است که شما عفونت دارید یا چیزی گلو یا لوزه ها را تحریک کرده است. لکه ها یا نقطه های قرمز، تکه های سفید، برآمدگی های مثلثی یا توده های متورم در انتهای گلو می تواند درد و ناراحتی ایجاد کند. گلو درد می تواند نشانه ای از… ادامه خواندن برآمدگی ته گلو به چه دلیل ایجاد می شود؟ (برآمدگی های سفید، قرمز، زرد و یا سیاه)

علت برامدگی زیر پوست چیست؟

علت برامدگی زیر پوست چیست؟

به طور کلی، برامدگی زیر پوست موضوعی غیر طبیعی است و هر نوع برآمدگی بی دلیل در زیر پوست و یا تغییر در آن باید به پزشک نشان داده شود. به احتمال زیاد این برامدگی ها علت سرطان نیستند و معمولا بی خطرند. اما نباید آن ها را نادیده گرفته و از کنار آن ها به… ادامه خواندن علت برامدگی زیر پوست چیست؟