نشانه ها، علل، درمان و عوارض برونشکتازی

نشانه ها، علل، درمان و عوارض برونشکتازی

برونشکتازی یک بیماری ریوی است که می تواند بخشی از سیستم تنفسی را تحت تاثیر قرار دهد. در این بیماری سرفه مداوم وجود داشته و فرد برای خارج کردن خلط ناتوان است. با وجود این بیماری در بدن بخشی از درخت برونشی آلوده شده و از بین می رود. در گذشته، تغییرات مربوط به برونشکتازی… ادامه خواندن نشانه ها، علل، درمان و عوارض برونشکتازی