بزرگ شدن رحم در زنان ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان

بزرگ شدن رحم در زنان ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان

رحم زنان اندازه ی یک دست مشت کرده است. اما در دروان بارداری می تواند حتی از یک توپ فوتبال نیز بزرگتر شود. علاوه بر بارداری، دلایل دیگری نیز برای بزرگ شدن رحم وجود دارد. بزرگ شدن رحم می تواند نشان دهنده یک بیماری باشد. در این حالت نه تنها اندازه این اندام بزرگ می شود… ادامه خواندن بزرگ شدن رحم در زنان ؛ علل، نشانه ها و روش های درمان