مراقبت و درمان زخم بستر

مراقبت و درمان زخم بستر

زخم بستر در تصور عامه ناشی از تماس زیاد پوست با رختخواب است. در حالی که علت دقیق تر این مشکل، تماس و فشار بیش از حد استخوان به پوست است. در واقع وقتی بیمار برای مدت طولانی در بستر دراز می کشد. در بخش هایی از بدن که استخوان به پوست نزدیک است، قرار… ادامه خواندن مراقبت و درمان زخم بستر