تفاوت ژلاتو و بستنی در چیست؟

تفاوت ژلاتو و بستنی

در اوج تابستان در مرکز هر شهری که قدم بزنید با مجموعه ای از خوراکی ها خوشمزه و تابستانی مواجه می شوید. ژلاتو و بستنی از جمله این خوراکی ها هستند که از پشت ویترین مغازه ها به شما چشمک می زنند. گرچه ممکن است تشخیص تفاوت بین بستنی و ژلاتو از فاصله ای دور… ادامه خواندن تفاوت ژلاتو و بستنی در چیست؟