عمل بستن دهانه رحم (سرکلاژ سرویکس) در بارداری چیست و چه کاربردی دارد؟

عمل بستن دهانه رحم (سرکلاژ سرویکس) در بارداری چیست و چه کاربردی دارد؟

رحم محلی است که کودک در دوران بارداری در آن نگهداری می شود. این عضو در بخش انتهای خود و محلی که به واژن و کانال تولد وصل می شود بخشی به نام دهانه دارد. این دهانه باید در زمان بارداری به قدری قوی باشد که بتواند نوزاد را در رحم نگه دارد. هنگامی که… ادامه خواندن عمل بستن دهانه رحم (سرکلاژ سرویکس) در بارداری چیست و چه کاربردی دارد؟