بستن لوله های رحم و شانس بارداری در آینده

بستن لوله های رحم و شانس بارداری در آینده

بستن لوله های رحم روشی نسبتا متداول برای جلوگیری از بارداری است. خطرات بستن لوله های رحم اولین و مهمترین خطری که پس از بستن لوله های رحم یک زن را تهدید می کند؛ خطر بارداری خارج از رحم است. پس در صورت استفاده از این روش، زنان باید به صورت متوالی تست بارداری بدهند.… ادامه خواندن بستن لوله های رحم و شانس بارداری در آینده