چقدر فیبر، قند، نشاسته و کربوهیدرات در ذرت وجود دارد؟

چقدر فیبر، قند، نشاسته و کربوهیدرات در ذرت وجود دارد؟

ذرت در فهرست سبزیجات نشاسته ای قرار می گیرد. این بدان معنی است که کربوهیدرات در ذرت و سایر سبزیجات نشاسته ای سه برابر بیشتر از سبزیجات غیر نشاسته ای است. میزان کربوهیدرات زیاد در این ماده، انرژی را در قالب قندهای طبیعی و نشاسته های پیچیده فراهم می کند. یک عدد ذرت علاوه بر… ادامه خواندن چقدر فیبر، قند، نشاسته و کربوهیدرات در ذرت وجود دارد؟