انتروپیون یا برگشت پلک به داخل چیست و چگونه درمان می شود؟

درمان انتروپیون

انتروپیون بیماری است که در آن پلک به سمت داخل بر می گردد. در این حالت مژه ها به چشم مالیده می شوند و باعث قرمزی، سوزش و سایش در قرنیه چشم شما می شود. انتروپیون و یا برگشتن پلک، به آرامی پیشرفت می کند و ممکن است در مراحل اولیه آن قابل توجه نباشد.… ادامه خواندن انتروپیون یا برگشت پلک به داخل چیست و چگونه درمان می شود؟