مواد غذایی مفید برای رشد قد و جلوگیری از کوتاهی قامت در میانسالی

مواد غذایی مفید برای رشد قد

در حالی که رشد قد تا حد زیادی به ژنتیک بستگی دارد اما دریافت مواد مغذی کافی از طریق رژیم غذایی برای اطمینان از رشد کافی و مناسب به خصوص در کودکان کاملاً ضروری است. اگرچه بعد از این قدتان به حداکثر خود رسید هرگز دیگر نمی توانید آن را بلندتر کنید؛ اما برخی از… ادامه خواندن مواد غذایی مفید برای رشد قد و جلوگیری از کوتاهی قامت در میانسالی