بلوغ جنسی زودرس و تبعات ناشی از آن را بشناسیم

بلوغ جنسی زودرس و تبعات ناشی از آن

بلوغ جنسی زودرس به زبان ساده سر برآوردن امیال جنسی در کودکان در سنی کمتر از حد معمول است. این مسئله که از نظر جسمی و روانی قابل بررسی است می تواند موجب آسیب های زیادی به نوجوان تازه بالغ شود. سبک زندگی امروزی، نوع تغذیه و تصاویر مختلف، همگی بر تشدید این مسئله اثر… ادامه خواندن بلوغ جنسی زودرس و تبعات ناشی از آن را بشناسیم