همه چیز درباره بلوک دهلیزی بطنی Atrioventricular Block

بلوک دهلیزی بطنی

بلوک دهلیزی بطنی نوعی بلوک قلبی است که به دلیل تاخیر در انتقال جریان الکتریکی از طریق سیستم هدایت دهلیزی است. برای آشنایی با این نوع آریتمی همراه مجله پیام سلامت باشید. انواع بلوک دهلیزی بطنی بلوک درجه اول دهلیزی بطنی: در این حالت انتقال سیگنال با تاخییر همراه است. بلوک درجه دوم دهلیزی بطنی:… ادامه خواندن همه چیز درباره بلوک دهلیزی بطنی Atrioventricular Block

بلوک قلبی Heart Block و انواع و درمان آن چیست؟

Heart Block

بلوک قلبی نوعی آریتمی است؛ که در آن تاخیر در انتقال جریان الکتریکی از طریق گره دهلیزی، موجب اختلال ارسال سیگنال بین دهلیزها و بطن ها می شود. با پیام سلامت همراه باشید تا درباره این اختلال قلبی بیشتر بدانید. به عبارت دیگر بلوک قلبی اختلالی پایدار در انتقال پیام های الکتریکی بین دهلیزها و… ادامه خواندن بلوک قلبی Heart Block و انواع و درمان آن چیست؟