۸ نکته‌ ضروری بهداشت دوران قاعدگی برای دختران نوجوان

۸ نکته‌ ضروری بهداشت دوران قاعدگی برای دختران نوجوان

دوران قاعدگی یکی از مهم ترین دوره‌های زندگی هر خانمی است و از آنجا که به‌ طور معمول، خانم ها را یک هفته در ماه درگیر می ‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد.بروز اولین قاعدگی در دختران جوان نباید موجب ترس و نگرانی آنها شود. این امر نشان می‌ دهد که آنها سالم هستند و آمادگی مادر… ادامه خواندن ۸ نکته‌ ضروری بهداشت دوران قاعدگی برای دختران نوجوان