اهمیت دندان های شیری

اهمیت دندان های شیری

دندان های شیری شامل 20 دندانی است که معمولا از سن 6 ماهگی تا 2 سالگی به تدریج در دهان کودک ظاهر شده و از سن 6 تا 12 سالگی به تدریج می‌افتد و دندان‌های دائمی جای آن را می‌گیرد. اهمیت دندان های شیری:  دندان‌های شیری راهنمای رویش دندان‌های دائمی هستند و وجود آنها جهت… ادامه خواندن اهمیت دندان های شیری