سلامت جنسی چیست؟

سلامت جنسی چیست؟

در سال ۲۰۰۰، متخصصان سازمان بهداشت پان آمریکا (PAHO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) با برگزار چند جلسه متعدد در پی تعاریف تخصصی تر در مورد سلامت جنسی برآمدند. در این جلسه مسائل مختلفی از جمله ایمنی جنسی، تمایلات جنسی، رابطه جنسی، گرایش جنسی، وابستگی عاطفی و روند تولید مثل مورد بررسی قرار گرفت. در… ادامه خواندن سلامت جنسی چیست؟