چرایی و درمان های بوی بد بدن

درمان های طبیعی بوی بد بدن

بوی بد بدن قطعا خطرناک نیست، اما می توان برای دیگران توهین آمیز باشد. عرق کردن عادت همه نیست. حدود دو درصد از مردم دارای ژنی هستند که عرق زیر بغلشان بوی بدی می دهد. همین تغییر ژن است که باعث ایجاد جرم گوش، پوسته پوسته شدن و خشکی جرم گوش می شود. تحقیقات نشان می دهد… ادامه خواندن چرایی و درمان های بوی بد بدن