کارکرد بیس فسفونات در درمان سرطان و مهمترین عوارض جانبی آن

کارکرد بیس فسفونات در درمان سرطان و مهمترین عوارض جانبی آن

بیس فسفونات ها داروهایی هستند که سرعت آسیب استخوانی را کم کرده یا از آن جلوگیری می کنند. آن ها همچنین میزان کلسیم در خون را نیز کاهش می دهند. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت در مورد ۳ موضوع بیس فسفونات و درمان سرطان، عملکرد این دارو ها و عوارض ناشی از آن ها صحبت… ادامه خواندن کارکرد بیس فسفونات در درمان سرطان و مهمترین عوارض جانبی آن