راهنمایی های مفید برای والدین دارای کودک مبتلا به بیش فعالی

بیش فعالی

بیش فعالی با کمبود توجه یا همان (ADHD) یک اختلال است که در رفتار تاثیر می گذارد. در یک مطالعه که توسط مرکز کنترل و بهبود بیماری ها CDC منتشر شده، گزارش شده است که ۱۱ درصد از کودکانی که در سن مدرسه هستند با اختلال ADHD درگیر هستند. کودکان مبتلا به بیش فعالی توجه بیشتری… ادامه خواندن راهنمایی های مفید برای والدین دارای کودک مبتلا به بیش فعالی