سطح کراتینین بیماران کلیوی و افراد سالم چقدر باید باشد؟

سطح کراتینین

سطح کراتینین بیماران کلیوی چقدر باید باشد؟ بهتر است بدانید کراتینین در اکثر تست های روزمره آزمایشگاهی گنجانده شده است، زیرا قابل اطمینان ترین شاخص سلامت کلیه است. بیماران کلیوی باید بدانند کراتینین چیست، چگونه اندازه گیری می شود و ارزش کراتینین آنها به چه معنا است. بسیاری از بیماران ثبت سطوح کراتینین خود را… ادامه خواندن سطح کراتینین بیماران کلیوی و افراد سالم چقدر باید باشد؟