آتلکتازی ؛ علت، عوامل خطر، علائم، روش های تشخیص و روش های درمان

آتلکتازی ؛ علت، عوامل خطر، علائم، روش های تشخیص و روش های درمان

آتلکتازی وضعیتی است که در آن یک یا چند منطقه از ریه دچار افت شده و نمی تواند به درستی متورم شده و پر از هوا شود. اگر فقط یک ناحیه کوچک از ریه ها تحت تاثیر قرار گیرد، ممکن است بیمار اصلا نشانه ای نداشته باشد. اما اگر یک ناحیه بزرگ یا چندین قسمت… ادامه خواندن آتلکتازی ؛ علت، عوامل خطر، علائم، روش های تشخیص و روش های درمان