بیماری انسدادی مزمن ریوی COPD

بیماری انسدادی مزمن ریوی COPD

COPD مخفف بیماری انسدادی مزمن ریوی است. COPD یک بیماری ریوی است که با ایجاد موانع در راه های هوایی ریه، منجر به مشکلات تنفسی می شود. اگر چه COPD یک بیماری پیشرونده است، اما تشخیص زودرس و درمان ممکن است روند پیشرفت آن را کند کند. انسدادی مزمن ریوی ممکن است توسط برونشیت مزمن… ادامه خواندن بیماری انسدادی مزمن ریوی COPD