درباره بیماری بوتولیسم چه می دانید؟

بوتولیسم

بوتولیسم یک بیماری جدی است که باعث فلج و شل شدن عضلات بدن می شود. این فرآیند توسط سمی در بدن ایجاد می شود که عموما سم بوتولینوم نامیده می شود. این سم توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم در بدن تولید می شود. بوتولیسم از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود یعنی مسری نیست. این بیماری می تواند در… ادامه خواندن درباره بیماری بوتولیسم چه می دانید؟