بیماری های دریچه های قلب

بیماری های دریچه های قلب

هر زمان که قلب می تپد، خون از قلب شما جریان پیدا می کند. در واقع، قلب هر ساعت حدود ۱۰۰ گالن (۳۷۹ لیتر) خون در سراسر بدن پخش می کند. وظیفه اصلی قلب پمپ کردن خون است و دریچه های قلب نقش کلیدی در این جریان خون یک طرفه، با باز و بسته شدن با هر ضربان،… ادامه خواندن بیماری های دریچه های قلب