اثرات بیماری روماتیسم بر روابط زناشویی

اثرات بیماری روماتیسم بر روابط زناشویی

رماتیسم مفصلی، تب روماتیسمی (روماتیسم قلبی)، لوپوس (بروز التهاب در بافت‌های مختلف بدن)، اسپوندیلیت آنکیلوزان (جوش خوردن مهره‌ها در ستون فقرات) و… از انواع رماتیسم هایی است که پزشکان از آنها نام می برند اما شایع‌ترین آنها همان روماتیسم مفصلی است و عمدتا اصطلاح روماتیسم نیز برای همین مورد کاربرد بیشتری پیدا کرده است. در… ادامه خواندن اثرات بیماری روماتیسم بر روابط زناشویی