سیستوسل (پرولاپس قدامی) ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، روش های درمان و پیشگیری

سیستوسل (پرولاپس قدامی) ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، روش های درمان و پیشگیری

پرولاپس قدامی، که به عنوان سیستوسل نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که بافت حمایتی بین مثانه زنانه و دیواره واژن به تدریج ضعیف و شل می شود، به این ترتیب مثانه به صورت یک برآمدگی به درون واژن منتقل می شود. پرولاپس قدامی به نام پرولاپس مثانه نیز نامیده می شود. انسداد… ادامه خواندن سیستوسل (پرولاپس قدامی) ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، روش های درمان و پیشگیری