عوارض بیماری عروق کرونر قلب (CAD)

عوارض بیماری عروق کرونر قلب (CAD)

بیماری عروق کرونر (CAD) یکی از بیماری های قلبی است که جریان خون در شریان های عروق کرونر را کاهش می دهد. این شریان ها خون را به عضله قلب می رسانند. هنگامی که جریان خون به عضله قلب کاهش می یابد، قلب قادر به انجام کار خود به آن گونه که باید باشد، نیست.… ادامه خواندن عوارض بیماری عروق کرونر قلب (CAD)