میوپاتی التهابی ؛ علل، تشخیص و روش های درمان

میوپاتی التهابی ؛ علل، تشخیص و روش های درمان

میوپاتی التهابی شامل دو دسته اصلی پلی میوزیت و درماتومیوزیت است. التهاب و ضعف عضلانی در هر دو حالت رخ می دهد. این در حالی است که بیماران مبتلا به درماتومیوزیت دارای بثورات نیز می باشند. تشخیص و درمان مناسب، به رغم وجود این بیماری، شانس زنده ماندن را تا حد زیادی افزایش می دهد.… ادامه خواندن میوپاتی التهابی ؛ علل، تشخیص و روش های درمان