علل ایجاد بیماری منیر و علائم و درمان ها موثر آن

علل ایجاد بیماری منیر و علائم و درمان ها موثر آن

گوش انسان از ۳ بخش گوش خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده است. در حالی که گوش خارجی و میانی تنها مسئول شنیدن هستند، گوش داخلی هم مسئول شنوایی است و هم مسئول حفظ تعادل. شرایط موثر بر گوش داخلی به نتایج و علائمی مانند کاهش شنوایی، وزوز گوش و سوق دادن تعادل به یک سمت و… ادامه خواندن علل ایجاد بیماری منیر و علائم و درمان ها موثر آن