علل، نشانه ها، تشخیص و درمان مگاکولون توکسیک

علل، نشانه ها، تشخیص و درمان مگاکولون توکسیک

روده بزرگ، پایین ترین بخش دستگاه گوارش را تشکیل می دهد. این بخش شامل آپاندیس، کلون و راست روده است. روده بزرگ فرایند گوارش را با جذب آب و دفع ضایعات به شکل مدفوع از مقعد، کامل می کند. بیماری های مختلفی می توانند علت ایجاد نقص در این عضو شوند. یکی از این بیماری ها… ادامه خواندن علل، نشانه ها، تشخیص و درمان مگاکولون توکسیک