بارداری و بیماری های روماتولوژیک و تاثیر این دو وضعیت بر روی یکدیگر

بارداری و بیماری های روماتولوژیک و تاثیر این دو وضعیت بر روی یکدیگر

بیماری های روماتولوژیک اغلب زنان را در طول سال های باروری خود یعنی زمان که انتظار بارداری از آن ها می رود تحت تاثیر قرار می دهند. سال هاست که به زنان مبتلا به بیماری های خودکار سیستم ایمنی بدن برای باردار شدن توصیه های زیادی می شود. اما اکنون پزشکان می دانند که با… ادامه خواندن بارداری و بیماری های روماتولوژیک و تاثیر این دو وضعیت بر روی یکدیگر