آشنایی با انواع بیماری های قلبی در کودکان

آشنایی با انواع بیماری های قلبی در کودکان

بیماری های قلبی در کودکان انواع و اقسام مختلفی دارد که ناشی از عوامل مختلفی می باشند. نقص مادرزادی، عفونت های ویروسی که قلب را تحت تاثیر قرار می دهند و حتی بیماری های قلبی در دوران کودکی و یا سندرم های ژنتیکی از جمله عواملی هستند که موجب ایجاد بیماری های قلبی در کودکان می… ادامه خواندن آشنایی با انواع بیماری های قلبی در کودکان