معرفی و آشنایی با بیماری های پوشش مغز

معرفی و آشنایی با بیماری های پوشش مغز

مغز با لایه های غشایی پوشیده می شود که به طور کلی به عنوان مننژ شناخته می شوند. این پوشش برای محافظت از سیستم عصبی مرکزی و تنظیم فشار مایعات در داخل جمجمه کاربرد دارد. سه لایه مننژ وجود دارد. این سه لایه پیاماتر درونی، لایه آراکنوئید و دوراماتر بیرونی هستند که با هم یک… ادامه خواندن معرفی و آشنایی با بیماری های پوشش مغز